Scenariusze zajęć

Spis scenariuszy

Przygotowujemy scenariusze zajęć ze SCRATCHa dla róznych grup wiekowych oraz rodzajów zajęć - zarówno do realizacji w ramach tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole (45 minut) jak też na zajęciach pzoalekcyjnych (np. 90 minut) czy realizowanych w ramach tzw. 19. godziny.

Scenariusze zajęć są weryfikowane przez doświadczonych nauczycieli i sprawdzane na zajęciach z dziećmi.

Scenariusze zajęć będą dostępne po utworzeniu konta w serwisie i zaakceptowaniu warunków korzystania ze scemariuszy. Po zalogowaniu się będzie możliwe pobieranie scenariuszy w formacie pdf.

Scenariusze mogą być wykorzystywanie bezpłatnie na wszystkich zajęciach edukacyjnych, które nie wiążą się z opłatami wnoszonymi przez uczestników.

W przypadku zajęć odpłatnych niezbędne jest wniesienie opłaty licencyjnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości i formy prowadzenia zajęć.

Ruch duszków na ekranie - wyścigi

Przesuwanie za pomocą klawiszy

Innym sposobem przesuwania duszka jest wykorzystanie klawiszy (na przykład strzałek) do sterowania duszkiem.

Wciskająć klawisz ustawiamy duszka w odpowiednim kierunku (lewo, prawo, góra, dół) a następnie przesuwamy o 10 kroków. Dodatkow możemy zminić kostium.

Opisany sposób nie działa gdy mamy dwa duszki (lub wiecej). Wcisnięcie klawisza blokuje duszka i mozemy prouszyć tylko jednym duszkiem. Gdy chcemy robic wyścigi duszków musimy poruszać kilkoma duszkami jednocześnie:

Podobne skrypty trzeba napisać dla pozostałych klawiszy odpowiednio modyfikując kierunek poruszania sie.