Kodowanie z FORKiem

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

 

Plan zajęć

Klasy 2-3

 1. Pierwsze kroki ze SCRATCHem. Poruszanie duszkiem, sterowanie duszkiem z klawiatury, kostiumy, dźwięki
 2. Tworzenie prostych gier planszowych (np. labirynt)
 3. Proste animacje. Animowane życzenia świąteczne.
 4. Rozbudowane gry – Labirynty z kilkoma poziomami, wiele duszków
 5. Tworzenie gier zręcznościowych
 6. Projektowanie i tworzenie gier dla dwóch graczy
 7. Tworzenie gier logicznych – np. zgadnij jaka to liczba, zgadnij słowo

Klasy 4-6

 1. Pierwsze kroki ze SCRATCHem. Poruszanie duszkiem, sterowanie duszkiem z klawiatury, kostiumy, dźwięki
 2. Tworzenie gier planszowych (np. labirynt)
 3. Animowany komiks
 4. Labirynty z wieloma duszkami i kilkoma poziomami
 5. Tworzenie gier zręcznościowych
 6. Projektowanie i tworzenie gier dla dwóch graczy
 7. Tworzenie gier logicznych – np. zgadnij jaka to liczba, zgadnij słowo

Gimnazjum

 1. Pierwsze kroki ze SCRATCHem. Poruszanie duszkiem, sterowanie duszkiem z klawiatury, poruszanie duszkiem po zadanej trasie, rysowanie figur geometrycznych
 2. Tworzenie gier planszowych: Labirynty z wieloma duszkami i kilkoma poziomami
 3. Animowana prezentacja zjawisk fizycznych i astronomicznych
 4. Tworzenie gier zręcznościowych. Projektowanie i tworzenie gier dla dwóch graczy
 5. Tworzenie gier logicznych – np. zgadnij jaka to liczba, zgadnij słowo
 6. Wykorzystanie efektów fizycznych w grach komputerowych (np. grawitacja)
 7. Zaawansowane efekty graficzne