Scenariusze zajęć

Spis scenariuszy

Przygotowujemy scenariusze zajęć ze SCRATCHa dla róznych grup wiekowych oraz rodzajów zajęć - zarówno do realizacji w ramach tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole (45 minut) jak też na zajęciach pzoalekcyjnych (np. 90 minut) czy realizowanych w ramach tzw. 19. godziny.

Scenariusze zajęć są weryfikowane przez doświadczonych nauczycieli i sprawdzane na zajęciach z dziećmi.

Scenariusze zajęć będą dostępne po utworzeniu konta w serwisie i zaakceptowaniu warunków korzystania ze scemariuszy. Po zalogowaniu się będzie możliwe pobieranie scenariuszy w formacie pdf.

Scenariusze mogą być wykorzystywanie bezpłatnie na wszystkich zajęciach edukacyjnych, które nie wiążą się z opłatami wnoszonymi przez uczestników.

W przypadku zajęć odpłatnych niezbędne jest wniesienie opłaty licencyjnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości i formy prowadzenia zajęć.

Odbicie piłki od ściany

Odbicie od ściany

W wielu grach takich jak ping-pong pojawia się problem odbicia piłki od ściany czy paletki. Z obserwacji wiemy że piłka rzucona w stronę ściany odbija się i wraca do nas. Jeżeli rzucimy piłkę prostopadle do ściany to odbije się i wróci do nas – dokładnie tak jak leciała do ściany.

Jeżeli rzucimy piłkę pod kątem to odbije się i poleci w inne miejsce tak jak to przedstawiono na rysunku.

Kąt pod jakim piłka będzie odbita jest taki sam jak kąt pod jakim uderzyła w ścianę – w przypadku idealnym, czyli wtedy gdy zderzenie jest idealnie sprężyste. W rzeczywistości zderzenie może nie być idealnie sprężyste i piłka odbije się pod nieco innym kątem i nieco inną prędkością.

W fizyce kąt padania i kąt odbicia mierzy się nie względem płaszczyzny ściany ale względem prostej prostopadłej do ściany (jak na rysunku).

W Scratchu znamy kierunek ruchu: . Jest on mierzony jako kąt pomiędzy prostą po której porusza się duszek a osią pionową. W sytuacji gdy ściana jest pionowa łatwo można wyznaczyć kierunek w jakim będzie się poruszał duszek po zderzeniu: -

Fragment kodu odpowiedzialny za zmianę kierunku jest zaprezentowany poniżej:

Po zmianie kierunku przesuwamy duszka o 10 kroków, jeżeli tego nie zrobimy może okazać się że nadal dotyka ściany i kierunek ruchu zostanie ponownie zmieniony. W efekcie zamiast się od ściany odbić duszek przyklei się do niej.

Cały projekt jest tutaj: http://scratch.mit.edu/projects/32231914/#player

Jeżeli ściana czy paletka jest umieszczona poziomo nowy kierunek ruchu jest inny:

Przykładowy projekt jest tutaj: http://scratch.mit.edu/projects/32237218/#player

Sytuacja się komplikuje gdy ściana nachylona jest pod dowolnym kątem. Ale o tym w kolejnej części.

Piotr Bała (c) Fundacja Fork 2014