Scenariusze zajęć

Spis scenariuszy

Przygotowujemy scenariusze zajęć ze SCRATCHa dla róznych grup wiekowych oraz rodzajów zajęć - zarówno do realizacji w ramach tradycyjnych zajęć lekcyjnych w szkole (45 minut) jak też na zajęciach pzoalekcyjnych (np. 90 minut) czy realizowanych w ramach tzw. 19. godziny.

Scenariusze zajęć są weryfikowane przez doświadczonych nauczycieli i sprawdzane na zajęciach z dziećmi.

Scenariusze zajęć będą dostępne po utworzeniu konta w serwisie i zaakceptowaniu warunków korzystania ze scemariuszy. Po zalogowaniu się będzie możliwe pobieranie scenariuszy w formacie pdf.

Scenariusze mogą być wykorzystywanie bezpłatnie na wszystkich zajęciach edukacyjnych, które nie wiążą się z opłatami wnoszonymi przez uczestników.

W przypadku zajęć odpłatnych niezbędne jest wniesienie opłaty licencyjnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości i formy prowadzenia zajęć.

Odbicie piłki od ściany ustawionej pod dowolnym kątem

Odbicie od ściany umiesczonej poziomo lub pionowo opisaliśmy w pierwszej części.

Sytuacja się komplikuje gdy ściana nachylona jest pod dowolnym kątem. Należałoby narysować tor piłki i wyznaczyć kąt pod jakim się odbije. Jest to jednak trochę skomplikowane. Zrobimy to prościej. Na początek pozwolimy ścianie (paletce) się obracać gdy naciśniemy na klawiaturze strzałki.

Przyda nam się jeszcze informacja o tym jaki jest kierunek ściany (paletki). Informację tę musi dostać piłka, by wiedzieć w jakim kierunku się odbić. Klikamy na duszka ściana i tworzymy zmienną   (dla wszystkich duszków).

Wartość zmiennej ustawiamy po każdej zmianie położenia ściany.

Obrót w lewo:

i w prawo:

Wracamy do duszka piłka i ustalamy kierunek pod jakim porusza się płka po odbiciu. Przy obrocie ściany o kąt β piłka po odbiciu będzie poruszała się pod kątem 2β większym. Na rysunku linie czerwone oznaczają prostą prostopadłą do ściany dla różnych kątów nachylenia.

 

Tak więc kąt pod jakim będzie poruszała się piłka po odbiciu powinien być 2β – a - .

Trzeba jeszcze wyznaczyć liczbę do odjęcia (a). Dla ściany pionowej (kierunek ściany 90) kąt odbicia to  - a dla ściany poziomej (kierunek 180) 180- . Dla dowolnego kąta najprostsze wyrażenie które ma taką własność to: 2(β –90) -

Czyli odbicie piłki wygląda tak:

Należ pamiętać, że kolejność składania wyrażeń obejmuje nawiasy. 

Przykładowy projekt jest dostępny tutaj: http://scratch.mit.edu/projects/32244180/#player

 

Piotr Bała (c) Fundacja Fork 2014