prof. Piotr Bała

Prof. Piotr Bała na co dzień zajmuje się w programowaniem równoległym i rozproszonym oraz nowymi rozwiązaniami informatycznymi. Autor ponad 150 publikacji naukowych, uczestnik wielu projektów karjowych i międzynarodowych. 

W wolnym czasie prowadzi zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży. Był głównym inicjatorem zajęć dla młodzieży z programowania w języku Java. Przygotował i koordynował Regionalne Koło Informatyczne poświęcone nauce programowania w języku Java i C oraz nauce podstawowych algorytmów.

Korzysta ze SCRATCH praktycznie od jego powstania. Od wielu lat propaguje SCRATCHa na wykładach i warsztatach dla nauczycieli w ramach konferencji Informatyka w Edukacji.

Przygotował i prowadził w latach 2010/11 i 2011/12 zajęcia ze SCRATCHa w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych. Prowadził zajęcia ze SCRATCHa w ramach Dnia Scratch'a czy Europejskiej Nocy Naukowców. Jest autorem wielu scenariuszy zajęć ze SCRATCHa. Swoje doświadczenia prezentował na I Europejskiej Konferemcji SCRATCHa w Barcelonie w 2013 roku.

dr Marek Nowicki

dr Marek Nowicki,  Asysent na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK (od 1.10.2014). Ukończył prestiżowe Ogólnopolskie Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych. Na co dzień zajmuje się w programowaniem równoległym i niedawno obronił pracę doktorską na WMMiI UW. Autor publikacji naukowych, uczestnik wielu projektów krajowych i międzynarodowych. 

Prowadził zajęcia z programowania dla młodzieży w ramach Regionalnego Koła Informatycznego poświęcone nauce programowania w języku Java i C oraz nauce podstawowych algorytmów.

Korzysta ze SCRATCH praktycznie od jego powstania. Przygotował polską wersję jezykową SCRATCHa, koordynował tłumaczenie na język poski SCRATCHa 2.0. Propaguje SCRATCHa na wykładach i warsztatach dla nauczycieli w ramach konferencji Informatyka w Edukacji.

Prowadził w latach 2010/11 i 2011/12 zajęcia ze SCRATCHa w ramach Uniwersytetu Dziecięcego, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczestników, zwłaszcza tych najmłodszych. Prowadził zajęcia ze SCRATCHa w ramach Dnia Scratch'a czy Europejskiej Nocy Naukowców. Jest współautorem scenariuszy zajęć ze SCRATCHa.