Konkurs

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

W celu popularzyacji kodowania Fundacja In Spe i Fudnacja FORK organizują konkurs na projekty napisane w języku SCRATCH.

Fundacja In Spe

Konkurs „Kodowanie ze Scratchem"


Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych. W konkursie mogą brać uczniowie niezależnie od miejsca zamieszkania, ze względów organizacyjnych (udział w zawodach II stopnia kest ograniczony głównie do uczniów z Torunia i okolic.  

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap I polega na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Projekt  powinien zastać przygotowana na określony przez organizatorów temat lub temat wybrany przez uczestnika. Temat wybrany przez uczestnika powinien być skonsultowany z nauczycielem

Etap II konkursu polega na publicznej prezentacji projektu przez jego autora w dnu i miejscu ogłoszonym przez organizatorów.Prezentacja projektów odbywa się w formie wystawy: każdy uczestnik ma do dyspozycji komputer na którym prezentuje swój projekt dla zwiedzających (uczestnicy zawodów, rodzice, nauczyciele, Komisja Konkursowa, zaproszeni goście).

Na podstawie wyników II etapu Komisja Konkursowa ustala zdobywców I-go, II-go i III-go miejsca oraz przyznaje wyróżnienia. Dopuszcza się możliwość zajęcia tego samego miejsca przez kilku uczestników finałów

Konkurs organizowany jest przez Fundację In Spe i Fundację FORK.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs-regulamin

Edycja 2017 – tematy

  1. Labirynt np. http://www.gierkionline.pl/gry/Gry+Zrecznosciowe/Ploop.html
  2. Zbijanie klocków http://www.gierkionline.pl/gry/Gry+Zrecznosciowe/Bubble+Monster.html
  3. Odbijanie piłeczki zbijanie klocków np. http://www.cda.pl/gry-online/1905787/Usuwanie-Cegi

Edycja 2017 – terminy

Zgłaszanie projektów (I etap) - do 7 maja 2017 godz 22:00

Zgłaszanie projektów: http://scratch.icm.edu.pl/zgloszenia

Prezentacja projektów (II etap) - termin zostanie podany do końca kwietnia