Konkurs

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

W celu popularzyacji kodowania Fundacja In Spe i Fudnacja FORK organizują konkurs na projekty napisane w języku SCRATCH.

Fundacja In Spe

Konkurs „Kodowanie ze Scratchem" 2016

Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. W konkursie zgłoszono ponad 60 projektów przygotowanych przez 56 uczniów.

Do drugiego etapu dopuszczono 28 uczniów podzielonych na dwie grupy. Etap II konkursu polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora. W zawodach w Toruniu brało udział 17 uczniów a w Wrszawie 11. W obu przypadkach prace było oceniane przez Komisję Konkursową składajaca się z nauczycieli którzy przyjechali wraz z uczniami. Pracami komisji kierował prof Piotr Bała (ICM UW, Fundacja FORK).

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami postanowiła wyróżnić następujące projekty:

W Toruniu:

I miejsce Mateusz Kowlaski SP nr32 w Toruniu projekt Pacman  
II miejsce Dawid Swoboda SP nr 68 w Szczecinie projekt War Soldiers  
III miejsce Wojciech Ernestowicz SP nr 3 w Słupsku projekt Gwiedne potyczki  
wyróżnienie Filip Szanciło Szkoła Muzyczna w Toruniu projekt Labirynt zręcznościowy  
wyróżnienie  Maciej Banasiak Szkoła Przyszłości (Warszawa) projekt Submarine  

 

W Warszawie:

I miejsce Albert Wróblewski SP nr 114 w Warszawie projekt Kosmiczny labirynt  
II miejsce Mikołaj Raczyński SP nr 275 w Warszawie projekt Labirynt duchów  
II miejsce Wojciech Twarowski SP nr 312 w Warszawie projekt GITARKAnoid  
wyróżnienie Idzi Brykalski SP nr 350 w Warszawie projekt Labirynt zwierzyniec  
wyróżnienie Andrzej Jednorowski Komputrilo  (Pruszków) projekt Lot w kosmos  
wyróżnienie  Jakub Bitner SP nr 312 w Wrszawie projekt The Maze/Labirynt  

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację In Spe (w Toruniu) i Fundację FORM (w Wrszawie), wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Fundacje In Spe i Fork.

Pełna lista uczestników II etapu konkursu:


Imię Nazwisko Szkoła Miejscowość Nauczyciel
Maciej Banasiak Szkoła Przyszłości Warszawa Justyna Górska
Jakub Bitner SP nr 312 Warszawa Marzena Soboloweska
Leon Braszczyński SP nr 306 Warszawa Edyta Mruk
Martyna Brudz Sp nr 10 Toruń Małgorzata Dybalak
Idzi Brykalski SP nr 350 Warszawa Magdalena Malinowska
Jakub Buler ZS w Obrowie Obrowo Paweł Adamski
Michał Chruścielski SP nr 74 Szczecin Jacek Młokosiewicz
Wiktoria Durka SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Wojciech Ernestowicz SP nr 3 Słupsk Jacek Stańczyk
Paweł Gallas SP nr 3 Toruń Anna Serocka
Baniamin Hrabia SP w Mazańcowicach Mazańcowice Krzysztof
Andrzej Jednorowski Komputrilo Pruszków Jakub Kozłowski
Maja Karasiewicz SP nr 10 Toruń Małgorzata Dybalak
Wiktor Kowalczyk Europejska Szkoła Informatyki Koszalin Robert Cincio
Mateusz Kowalski Szkoła Podstawowa nr 32 Toruń Agnieszka Nowak
Maciej Kuś SP w Mazańcowicach Mazańcowice Krzysztof Wojakowski
Norbert Murawski SP nr 3 Toruń Anna Serocka
Maks Piast Komputrilo Pruszków Jakub Kozłowski
Igor Pilawa SP nr 40 Wrocław Mirosława Szostakiewicz
Mateusz Piórek SP nr 3 Toruń Anna Serocka
Mikołaj Raczyński SP nr 275 Warszawa Łukasz Łapacz
Dawid Swoboda SP nr 68 Szczecin Marzena Mikołajczyk
Filip Szanciło ZSM Toruń Dorota Humienna
Michał Szczepkowski SP nr 10 Toruń Małgorzata Dybalak
Wojciech Twarowski SP nr 312 Warszawa Marzena Sobolewska
Michał Wajler SP nr 114 Warszawia Zofia Kwasnik
Tomasz Wiśniewski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Albert Wróblewski SP nr 114 Warszawa Zofia Kwaśnik

 

Konkurs organizowany jest przez Fundację In Spe i Fundację FORK.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs-regulamin