Konkurs

Rozwój technologii powoduje, że w szkole oprócz języka polskiego i angielskiego powinniśmy uczyć trzeciego języka: programowania. Nie chodzi tylko o programowanie czy kodowanie, ale o możliwość odkrycia logiki spraw z różnych obszarów rzeczywistości i wyrażenie ich w sposób zrozumiały dla komputera. Myślenie algorytmiczne powinno być wprowadzone do nauczania powszechnego tym bardziej, że w prostych formach może się znaleźć już w szkole podstawowej czy gimnazjum.  Nauka kodowania prowadzona w grupach wzmacnia zdolność do współpracy, czego niestety polskiemu systemowi edukacji brakuje.

W celu popularzyacji kodowania Fundacja In Spe i Fudnacja FORK organizują konkurs na projekty napisane w języku SCRATCH.

Fundacja In Spe

Konkurs „Kodowanie ze Scratchem" 2015

Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. W konkursie zgłoszono 25 projektów przygotowanych przez 24 ucznów. Jeden z uczniów zgłosił 3 projekty, trzy projekty zostały przygotowane przez grupy 2 uczniów.

Do drugiego etapu dopuszczono wszystkie zgłoszone projekty. Etap II konkursu polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora 19 czerwca 2015 w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami postanowiła wyróżnić następujące projekty:

I miejsce Łukasz Lipski SP nr 211 w Warszawie projekt Kosmiczne zbijanie  
II miejsce Daria Zielińska ZS nr 8 w Toruniu projekt Ping pong  
III miejsce Tomasz Wiśniewski SP nr 2 w Toruniu projekt Labirynt  
wyróżnienie Wiktor Wrona
Paweł Piątkowski
ZS nr 8 w Toruniu projekt Quest  
wyróżnienie Hubert Terajewicz
Jakub Buler
ZS im Jana Pawła II w Obrowie projekt Kuchnia  
wyróżnienie Mateusz Ruszkowski SP nr 3 w Toruniu projekt Abandoned Lab  

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację In Spe (gry, pamięci USB), wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Fundację In Spe.

Komisja konkursowa: Paweł Adamski (ZS im Jana Pawła II w Obrowie), Piotr Bała (ICM UW, Fundacja Fork), Jolanta Drzycimska-Kola (SP nr 2 w Toruniu), Andrzej Przygoda (Fundacja In Spe) Marek Nowicki (WMiI UMK), Anna Serocka (SP nr 2 w Toruniu).

Pełna lista uczestników II etapu konkursu:

Zofia Anczewska SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Jakub Buler ZS im. Jana Pawła II Obrowo Paweł Adamski
Oskar Dybowski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Ada Friedel SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Igor Gierej ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Weronika Jarosińska ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Aleksandra Jonatowska SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Jan Kowalewski ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Łukasz Lipski SP nr 211 Warszawa Mateusz Padysz
Mikołaj Łuniewski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Artur Majewski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Filip Olszewski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Paweł Piątkowski ZS nr 8 Toruń Grażyna Bortnowska
Przemysław Piątkowski ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Natalia Rogozińska ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Mateusz Ruszkowski SP nr 3 Toruń Anna Serocka
Franciszek Saliński ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Martyna Stasiak SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Natan Wadowski ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała
Tomasz Wiśniewski SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Wiktor Wrona ZS nr 8 Toruń Grażyna Bortnowska
Daria Zielińska ZS nr 8 Toruń Lucyna Bała

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs organizowany jest przez Fundację In Spe i Fundację FORK.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs-regulamin