Scratch - co to jest?

SCRATCH jest stworzonym na MIT (Massachusetts Institute of Technology) innowacyjnym środowiskiem programistycznym pozwalającym na tworzenie prezentacji i animacji w sposób atrakcyjny dla ucznia. Pozwala na łatwe tworzenie aplikacji zawierających grafikę, dźwięk, ruch oraz posiadających szerokie możliwości interakcji z użytkownikiem. SCRATCH wykorzystuje bardzo ciekawe wizualne podejście do tworzenia aplikacji. Ogromną zaletą środowiska jest przyjazny interfejs, dostępność polskiej wersji oraz mozliwość współdzielenia efektów pracy za pomocą internetu. Od wersji 2.0 Scratch jest aplikacją internetową i do korzystania z niego wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

Scratch: http://scratch.mit.edu/

Lista dyskusyjna (po polsku): http://scratch.mit.edu/discuss/17/

Podziękowania

Serwis SCRATCH@ICM jest prowadzony przy współpracy i pomocy Fundacji FORK

Konkurs Kodowanie ze Scratchem

Konkurs „Kodowanie ze Scratchem" 2017

Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. W konkursie zgłoszono ponad 45 projektów przygotowanych przez 40 uczniów.

Do drugiego etapu dopuszczono 23 uczniów podzielonych na dwie grupy. Etap II konkursu polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora. W zawodach w Toruniu brało udział 11 uczniów a w Wrszawie 10 (jeden uczeń nie przybył). W obu przypadkach prace było oceniane przez Komisję Konkursową składajaca się z nauczycieli którzy przyjechali wraz z uczniami. Pracami komisji kierował prof Piotr Bała (ICM UW, Fundacja FORK).

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami postanowiła wyróżnić następujące projekty:

W Toruniu:

I miejsce Ignacy Kus SP nr 16 w Szczecinie projekt nano  
II miejsce Antoni Nowaczyk SP nr 7 w Toruniu projekt Gwiezdna gra  
III miejsce Gilbert Orłowski SP nr 9 w Toruniu projekt Kosmiczny labirynt  
wyróżnienie Idzi Brykalski SP nr 350 w Warszawie            projekt Wojna bogów na Olimpie  
wyróżnienie  Julia Szynkiewicz SP Świętosław projekt Labirynt  

 

W Warszawie:

I miejsce Tymon Mazurek ZS nr 1 w Krasnystawie projekt Diamond hunter  
II miejsce Jakub Morawski        SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim projekt Gobo w labiryncie  
III miejsce Marcin Dutka ZS-P w Mazańcowicach projekt Platformówka  
wyróżnienie   Mikołaj Kusio SP nr 350 w Warszawie (klasa 1) projekt Szalony mecz  
wyróżnienie Paweł Wernicki ZS-P w Mazańcowicach projekt Kółko i krzyżyk  

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację In Spe (w Toruniu) i Fundację ORK i Uniwersytet Warszawski (w Wrszawie), wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Fundacje In Spe, Fork i Uniwersytet Warszawski.

Pełna lista uczestników II etapu konkursu:


Imię Nazwisko Szkoła Miejscowość Nauczyciel
Idzi Brykalski SP nr 350 Warszawa Aneta Lisowska
Franciszek   Czarkowski   SP350 Warszawa Elżbieta Kołakowska
Marcin Dutka Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice Krzysztof Wojakowski
Stanisław Fijołek ZS nr 20 Bydgoszcz Agnieszka Fijołek
Olaf Gdakowicz Anglojęzyczna Europejska Szkoła Podstawowa Łódź Albert Hodorowicz
Igancy Kus SP nr 16 Szczecin Dominika Pastusiak
Mijkołaj Kusio SP 350 Warszawa Aneta Lisowska
Maciej Kuś Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice Krzysztof Wojakowski
Ksawier Lasota Anglojęzyczna Europejska Szkoła Podstawowa Łódź Albert Hodorowicz
Piotr Litych SP nr 16 Piotrków Trybunalski Albert Hodorowicz
STymon Mazurek ZS nr 1 Krasnystaw Paweł Mazurek
Jakub Morawski SP nr 16 Piotrków Trybunalski Albert Hodorowicz
Michał Mowiński SP nr 8 Wejherowo Monika Mielewczyk
Antoni Nowaczyk SP nr 7 w Toruniu Toruń Małgorzata Sobczyk
Milena Nowosad SP nr 2 Toruń Jolanta Drzycimska - Kola
Gilbert Orłowski SP nr 9 Toruń Sabina Cyrklaff
Oskar Stachera SP nr 8 Wejherowo Monika Mielewczyk
Julia Szynkiewicz SP Świętosław Anna Grazi
Mariusz Wachowski SP Świętosław Anna Grazi
Paweł Wernicki Zespół Szkolno-Przedszkolny Mazańcowice Krzysztof Wojakowski
Julia Żrałka SP nr 7 Toruń Małgorzata Sobczyk

 

Konkurs organizowany jest przez Fundację In Spe i Fundację FORK.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs-regulamin