Dzień Scratch'a

Dzień SCRATCH'a jest międzynarodowym wydarzeniem gromadzącym użytkowników w celu wymiany projektów, poglądów i doświadczeń związanych z oprogramowaniem SCRATCH. Każdy Dzień SCRATCH'a jest inny. Na całym świecie organizowane są  spotkania różnego typu adresowane do różnych odbiorców, zarówno tych doświadczonych jak i rozpoczynających przygodę ze SCRATCHem. Dla wszystkich jest to okazja do świętowania ze SCRATCHem. 

W 2008 roku na MIT odbyła się pierwsza konferencja poświęcona SCRATCHowi. W konferencji wzięło udział kilkaset osób, konferencja zakończyła się sukcesem, ale szreg pytań pozostało otwartych.
 
Po pierwsze, konferencja była adresowana do dorosłych, przede wszystkim nauczycieli, naukowców i twórców oprogramowania SCRATCH. Z drugiej strony rozwój SCRATCHa silnie zależy od uzytkowników, czyli dzieci i młodzieży. 
 
Po drugie, społeczność SCRATCHa jest międzynarodowa, rozproszona w kilkudziesięciu krajach. Stąd pojawia się zapotrzebowanie na konferencje organizowane w róznych krajach i miejscach, praktycznie na całym świecie. 
 
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest Dzień SCRATCHa. Dzień SCRATCHa jest okazją do lokalnych spotkań na całym świecie dającą możliwość integracji lokalnych środowisk użytkowników. Pierwszy Dzień SCRATCHa został zorganizowany w 2009 roku i od tego czasu tysiące młodych ludzi uczestniczy w setkach spotkań organizowanych w różnych zakątkach świata.

Dzień Scratch'a w ICM

W dniu 17 maja na całym świecie obchodzony jest Dzień Scratch'a, w ramach którego odbywają się różne spotkania poświęcone Scratchowi.

W tym roku, po raz pierwszy w ICM zorganizowaliśmy Dzień Scratch'a po to by podzielić się naszym doświadczeniami ze SCRATCHa i zachęcić dzieci i młodzież do programowania. Ze względu na ograniczone miejsce w laboratorium ICM uczestnictwo w zajęciach było ograniczone do dzieci pracowników, współpracowników i przyjaciół ICM.

Dzień Scratch'a odbył się w sobotę 17 maja 2014 r. w ICM w 3 grupach wiekowych: szkoła podstawowa, klasy I-III, klasy IV-VI i gimnazjum.

Najmłodsze dzieci tworzyły interaktywną animację zabawa w chowanego, starsze grę labirynt a młodzież gimnazjalna grę dla 2 osób. Efekty pracy można zobaczyć na serwerze Scratch'a: http://scratch.mit.edu/studios/434098. W sumie było to prawie 5 godzin tworzenia aplikacji z wykorzystaniem SCRATCHa.

Zajęcia prowadził Piotr Bała, pomagali Maciej Marchwiany i Marcin Szpak. Stronę organizacyjną, dyplomy i gadgety dla dzieci zapewniła Katarzyna Kamińska. Zajęcia filmowała ekipa ICM TV a pracownię przygotował zespół CIS.

Zdjęcia wykonane przez Katarzynę Kamińską są dostępne na stronie: scratch.icm.edu.pl

 

Plakat

Kliknięcie na plakat pozwoli na pobranie plakatu w formacie pdf.