Scratch - co to jest?

SCRATCH jest stworzonym na MIT (Massachusetts Institute of Technology) innowacyjnym środowiskiem programistycznym pozwalającym na tworzenie prezentacji i animacji w sposób atrakcyjny dla ucznia. Pozwala na łatwe tworzenie aplikacji zawierających grafikę, dźwięk, ruch oraz posiadających szerokie możliwości interakcji z użytkownikiem. SCRATCH wykorzystuje bardzo ciekawe wizualne podejście do tworzenia aplikacji. Ogromną zaletą środowiska jest przyjazny interfejs, dostępność polskiej wersji oraz mozliwość współdzielenia efektów pracy za pomocą internetu. Od wersji 2.0 Scratch jest aplikacją internetową i do korzystania z niego wystarczy dowolny komputer z przeglądarką internetową i dostępem do internetu.

Scratch: http://scratch.mit.edu/

Lista dyskusyjna (po polsku): http://scratch.mit.edu/discuss/17/

Podziękowania

Serwis SCRATCH@ICM jest prowadzony przy współpracy i pomocy Fundacji FORK

Zajęcia dla dzieci - IwE 2015

W ramach konferencji Informatyka w Edukacji 30 czerwca i 1 lipca odbyły się zajecia z programowania w SCRATCHu dla dzieci z klas 1-3.  Zajęcia odbyły się w pracowni komputerowej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK i polegały na praktycznym zapoznaniu się ze Scratchem.

Warsztaty prowadzili dr hab. Piotr Bała (ICM UW), dr Marek Nowicki (WMiI UMK), mgr Lucyna Bała (ZS8 w Toruniu), zajęcia były obserwowane przez nauczycieli.

Więcej informacji o konferencji na stronie Informatyka w Edukacji

Warsztaty da nauczycieli - IwE 2015

W ramach konferencji Informatyka w Edukacji 30 czerwca i 1 lipca odbyły się warsztaty dla nauczycieli z programowania w Scratchu.

30 czerwca i 1 lipca odbyły się na warsztaty: Informatyka w klasach 1-3: Scratch

30 czerwca  i 1 lipca odbyły się warsztaty: Scratch – narzędzie do nauki programowania

Warsztaty odbywają się w parcowniach komputerowych i polegają na praktycznym zapoznaniu się ze Scratchem i przykładowymi zajęciami. . Warsztaty prowadzą dr hab. Piotr Bała (ICM UW), dr Marek Nowicki (WMiI UMK), mgr Lucyna Bała (ZS8 w Toruniu):

Więcej informacji na stronie konferencji Informatyka w Edukacji

Konkurs Kodowanie ze SCRATCHem 2015 - wyniki

Celem konkursu „Kodowanie ze Scratchem" jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów oraz stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia.

Etap I polegał na przygotowaniu przez uczestników konkursu projektu w języku Scratch. Etap II konkursu polegał na publicznej prezentacji projektu przez jego autora 19 czerwca 2015 w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z projektami postanowiła wyróżnić następujące projekty:

I miejsce Łukasz Lipski SP nr 211 w Warszawie projekt Kosmiczne zbijanie  
II miejsce Daria Zielińska ZS nr 8 w Toruniu projekt Ping pong  
III miejsce Tomasz Wiśniewski SP nr 2 w Toruniu projekt Labirynt  
wyróżnienie Wiktor Wrona
Paweł Piątkowski
ZS nr 8 w Toruniu projekt Quest  
wyróżnienie Hubert Terajewicz
Jakub Buler
ZS im Jana Pawła II w Obrowie projekt Kuchnia  
wyróżnienie Mateusz Ruszkowski SP nr 3 w Toruniu projekt Abandoned Lab  

 

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Fundację In Spe (gry, pamięci USB), wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Fundację In Spe.

Konkurs organizowany jest przez Fundację In Spe i Fundację FORK.

Więkcej informacji o konkursie na stronie: http://scratch.icm.edu.pl/konkurs

 

Warsztaty dla nauczycieli - marzec 2015

W sobotę 14 marca 2015 w Zespole Szkół nr 8 w Toruniu odbyły się warsztaty dla nauczycieli zorganizowane przez Fundację In Spe i Fundację FORK. Warsztaty prowadzili prof. Piotr Bała (ICM UW) i mgr Lucyna Bała (ZS nr 8)

Program:

9:00 – 10:30     Wprowadzenie do SCRATCH'a: sterowanie duszkiem, ruch, podstawowe polecenia, zmenne

10:45 – 11:15   Korzystanie z portalu scratch.icm.edu.pl (projekt, studio, zakładanie kont, fora dyskusyjne, dobre praktyki)

11:15 – 12:45  Przykładowe projekty (odbijanie piłki, zbijanie baloników)

13:00 – 14:00  Metodyka prowadzenia zajęć z programowania z wykorzystaniem SCRATCHa

W warsztatach uczestbiczyli nauczyciele prowadzący zajęcia z programowania we współpracy z fundacją In Spe.